ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα κρατικά νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης διαχείρισης και επίλυσης

Μέσα από την κατάθεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) έχει για ακόμα μια φορά επιβεβαιωθεί ότι ο δημόσιος τομέας υγείας, δηλαδή τα κρατικά νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης διαχείρισης και επίλυσης.

Συγκεκριμένα, τα πλέον σοβαρά από αυτά είναι η μαζική φυγή ιατρών από τον δημόσιο τομέα και η διαδικασία αντικατάστασής τους έτσι ώστε το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας να παραμένει υψηλό.

Όμως την ίδια στιγμή μέσα από τα όσα είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώνεται μια δυσλειτουργία όσον αφορά τη σωστή αυτονόμηση σε διοικητικό και σε οικονομικό επίπεδο έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της πενταετίας να έχουν εξαλειφθεί τα οποιαδήποτε ελλείματα και να μην χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Ένα ενδεχόμενο που αν δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του δημόσιου τομέα και πολύ περισσότερο το θέμα της αυτονόμησης.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε κατ’ επανάληψη υποδείξει διαδικασίες και τρόπους επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων, όμως αυτό που πρέπει σήμερα να τονίσουμε είναι ότι δεν αρκεί η γραφειοκρατική διαχείριση όπως γίνεται από διοικητικό συμβούλιο, αλλά χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις άμεσα προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί κατά τρόπο θετικό  προς όφελος κυρίως των πολιτών, ιδιαίτερα των ασθενών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2020

You may also like