Οι εκκλήσεις και οι προτάσεις μας για ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ δεν εισακούστηκαν

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαικές υποχρεώσεις για κάλυψη του 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξημένες τιμές που καταβάλλει ο κύπριος πολίτης σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις μας για λήψη μέτρων για ενίσχυση της παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες και παραχώρηση κινήτρων για εισαγωγή μη ενεργοβόρων αυτοκινήτων, ελάχιστες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί.

Ακόμη, οι κατ’ επανάληψη προτάσεις μας για τη λειτουργία φωτοβολταϊκων πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα βοηθήσουν τους πολίτες, ειδικά εκείνους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και αφετέρου θα μειώσουν σημαντικά το κόστος για την αγορά θερμοκηπιακων ρύπων, όπου για το 2019 ήταν περίπου 19 εκατομμύρια και για το 2020 θα είναι περίπου 80 εκατομμύρια, δυστυχώς δεν έχουν εισακουστεί.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2020

You may also like