ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες! Ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα για όλους!

Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας καθιερώθηκε στις 8 Μαρτίου ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Η 8η Μαρτίου είναι η καλύτερη αφορμή για να θυμίσουμε πως εξακολουθούμε ακόμη να διεκδικούμε το αυτονόητο: ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για τις γυναίκες, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται να ληφθούν μία σειρά από μέτρα και πρωτοβουλίες οι οποίες θα επιτρέψουν την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την εξάλειψη των φαινομένων σεξισμού και διακρίσεων και τον τερματισμό κάθε μορφής βίας.

Για την επίτευξη των πιο πάνω το Κ.Σ. ΕΔΕΚ έχει καταθέσει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις οι οποίες επιτρέπουν την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων τα οποία αφορούν κάθε πολίτη και έχουν το αντίκτυπό τους σε ολόκληρη την κοινωνία:

·       Ίση αμοιβή των γυναικών με τους άντρες για την προσφορά ίδιας εργασίας.

·       Καθολική πληρωμή των 2 εβδομάδων γονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους γονείς.

·       Αναβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής ανταγωνιστικής κοινωνίας.

·       Προσαρμογή των ωραρίων των βρεφονηπιακών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων γονιών.

·       Να εξεταστεί από την πολιτεία η δυνατότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τάξεις νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ώστε τα παιδιά των εργαζομένων να τυγχάνουν ασφαλούς φύλαξης.

·       Παραχώρηση κινήτρων στους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς για υιοθέτηση φιλικών πρακτικών για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής όπως ευέλικτα ωράρια εργασίας, πληρωμένη γονική άδεια και πλήρη ωφελήματα για τους εργαζόμενους γονείς.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 8 Μαρτίου 2020

You may also like