ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η υποβολή των πέντε παιδιών σε επέμβαση για διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα πρέπει να γίνει αμέσως

Είναι κατανοητό από όλους πως η υποβολή των πέντε παιδιών σε επέμβαση για διόρθωση σκαφοειδούς θώρακα πρέπει να γίνει άμεσα είτε σε ιατρικό κέντρο του εξωτερικού είτε στο εσωτερικό.

Μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, η κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά θα τύχουν άμεσα θεραπευτικής αντιμετώπισης η οποία να τους παρέχει τα καλύτερα δυνατά εχέγγυα για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2020

You may also like