ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η θέση της ΕΔΕΚ για το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις

Μετά και τις νέες (επουσιώδεις) αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις Κρατικές Εγγυήσεις προς τις Τράπεζες για την παραχώρηση δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, η τελική θέση της ΕΔΕΚ διαμορφώνεται ως εξής:

1) Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει η στήριξη των επιχειρήσεων να είναι περισσότερο με κρατικές επιχορηγήσεις και λιγότερο με δανεισμό δεδομένου ότι ο δανεισμός:

-Θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος,

-Θα αυξήσει τα ΜΕΔ και τις εκποιήσεις,

-Θα οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις σε αναστολή εργασιών και άρα σε αύξηση της ανεργίας.

2) Πρέπει να γίνει διαχωρισμός του νομοσχεδίου για την κρατική επιχορήγηση και του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες.

3) Όλοι οι δανειολήπτες να έχουν το ίδιο καθεστώς δανειοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση να εξεταστεί το ενδεχόμενο τα δάνεια μέχρι 100χιλιάδων ευρώ να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποθήκης ακινήτους προς εξασφάλιση με το ποσοστό της κρατικής εγγύησης στο 85%. Για τα δάνεια πάνω από τις 100χιλιάδες ευρώ το κράτος να εγγυηθεί το σύνολο του δανείου (100%) στην τράπεζα και οι δανειολήπτες να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ενυπόθηκου ακινήτου στο κράτος.

4) Να διαγραφεί το δικαίωμα των τραπεζών για πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.

5) Αναστολή παραχώρησης μερίσματος από τις δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις για όσο χρόνο διαρκεί το δάνειο, καθώς και τα μπόνους προς τα στελέχη τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2020

You may also like