ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η αμυντική αποτρεπτική ισχύς συμβάλλει στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και του τουρκικού επεκτατισμού στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η κοινή αεροναυτική άσκηση Ελλάδας – Γαλλίας που ξεκίνησε σήμερα εντός των ορίων της περιοχής που δέσμευσε η Τουρκιά με navtex, επιβεβαιώνει τη θέση που από καιρό διατυπώνει η ΕΔΕΚ για το ότι με κατάλληλες ενέργειες υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τα συμφέροντα των οποίων συγκλίνουν με τα αντίστοιχα της Ελλάδας και της Κύπρου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για μία ισχυρή αμυντική αποτρεπτική ισχύ.

Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και του τουρκικού επεκτατισμού στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 13 Αυγούστου 2020

You may also like