ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eπιστολή Μαρίνου Σιζόπουλου προς τον Υπουργό Παιδείας

Ο πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας σε σχέση με τις διεργασίες που έχουν γίνει για την ομαλή επάνοδο των μαθητών στα σχολεία – όταν και εφόσον – οι συνθήκες το επιτρέψουν σε σχέση με τον Covid-19 και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το περιορισμό της Πανδημίας στον τόπο μας.

Τα αποτελέσματα ελέγχου της επιδημίας πέραν από την αισιοδοξία που προκαλούν, δικαιολογούν και τη σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Ως ΕΔΕΚ μας απασχολεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό στις σχολικές μονάδες αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιστροφή των μαθητών στην κανονικότητα. Θεωρώ εξάλλου αυτονόητο πως η μη επιστροφή των μαθητών στην πρωινή ή και απογευματινή φοίτηση θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο επιστροφής των γονέων στις εργασίες τους.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που θα θέλαμε να μας ενημερώσεις κατά πόσο έχει ληφθεί μέριμνα για τα πιο κάτω:

• Καταρτισμός πρωτοκόλλου για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από το προσωπικό που εργάζεται στα δημόσια εκπαιδευτήρια (διδακτικό, γραμματειακό προσωπικό, φροντιστές κ.ά.), φροντιστήρια, χώρους άθλησης, νηπιαγωγεία και λέσχες φύλαξης και από τους μαθητές. Εάν ναι, τι περιλαμβάνει.

• Απολύμανση των σχολείων αλλά και των αντικειμένων που βρίσκονται εκτός και εντός των διδακτικών αιθουσών (π.χ. παιχνίδια στην προδημοτική εκπαίδευση).

• Υποχρεωτική απολύμανση των ιδιωτικών φροντιστηρίων, χώρων άθλησης, νηπιαγωγείων και λεσχών φύλαξης (ιδιωτικών ή και των δήμων).

• Ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών που θα βρίσκεται σε κάθε τάξη ή θα συμμετέχει σε δραστηριότητες; Θα μπορούσε να γίνει εκ περιτροπής φοίτηση σε πρωινά και απογευματινά σχολεία.

• Εάν εντοπιστεί κρούσμα ανάμεσα σε μαθητή ή και προσωπικό του σχολείου ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για απομόνωσή του.

• Θα επεκταθεί η φοίτηση; Υπάρχουν σκέψεις για αξιοποίηση των απογευματινών ωρών και του Σαββάτου;

• Με δεδομένο πως οι πανδημία επέφερε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης των διδάκτρων φοίτησης κατά τα απογευματινά και θερινά σχολεία και η παραχώρηση δωρεάν φοίτησης; Οι δήμοι θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτή την ενέργεια με δωρεάν απογευματινά και θερινά σχολεία που θα παρέχουν δωρεάν σίτιση; Η εισήγησή μας είναι πως αυτό είναι επιβεβλη-μένο από την ίδια την έκταση των επιπτώσεων στην οικονομία του τόπου.

• Πώς θα καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στο διοικητικό και εκπαι-δευτικό προσωπικό το οποίο ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και δεν θα επιστρέψει στην εργασία;

Παραμένω στη διάθεσή σας τόσο εγώ όσο και η Θεματική Παιδείας του κόμματος για ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων στα πιο πάνω για την πιο ομαλή αλλά και ασφαλι-σμένη επιστροφή των μαθητών μας στα σχολεία, φροντιστήρια, χώρους άθλησης νηπια-γωγεία και λέσχες φύλαξης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

29 Απριλίου 2020, Λευκωσία

You may also like