ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εμμένουμε στην απευθείας επιχορήγηση από το κράτος και σε λιγότερο δανεισμό από τις τράπεζες

Αναφορικά με τις κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για την παραχώρηση δανείων σε αυτοτελώς εργαζομένους και μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, και παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις εισηγήσεις της ΕΔΕΚ έγιναν αποδεκτές στο επικαιροποιημένο νομοσχέδιο όπως για παράδειγμα η απευθείας στήριξη με ένα σημαντικό ποσό, ενός δις, απευθείας προς τους πληγέντες και όχι μέσω δανεισμού, εντούτοις κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών έχουμε διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξακολουθεί να έχει αρκετά αρνητικά στοιχεία τα οποία ουσιαστικά εκθέτουν σε σοβαρούς κινδύνους τους δανειολήπτες. Όπως για παράδειγμα:

  • Η παραχώρηση στις Τράπεζες της δυνατότητας:

α) Να αποφασίζουν σε ποιους θα δίνουν δάνειο έναντι ακινήτου το οποίο θα υποθηκευτεί και σε ποιους θα παραχωρούν δάνειο χωρίς την εξασφάλιση ενυπόθηκου ακινήτου.

β) Να πωλούν τα δάνεια σε Επενδυτικά Ταμεία.

γ) Σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενου δανείου να προχωρούν σε εκποίηση των υποθηκευμένων ακινήτων για την παραχώρηση του συγκεκριμένου δανείου.

  • Δεν προβλέπεται επίσης η αναστολή παραχώρησης μερισμάτων στις εταιρείες οι οποίες θα δανειοδοτηθούν καθώς επίσης για τις τράπεζες που θα είναι μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου, τον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να επεκταθεί η απουσία παραχώρησης μερισμάτων και κατά το 2021.

Ως ΕΔΕΚ εξακολουθούμε να εισηγούμαστε ότι αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι ακόμα μεγαλύτερο ποσό απευθείας επιχορήγησης των αυτοτελώς εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να λειτουργήσουν και λιγότερος δανεισμός από τις τράπεζες.

Αποδεχόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο βαθμό και δανεισμός. Όμως σε μικρότερο ποσό. Για να μπορέσουν και οι εταιρείες να είναι βιώσιμες, να μπορέσει και η αγορά να επαναδραστηριοποιηθεί και την ίδια στιγμή να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξήσουμε και τα έσοδα του κράτους μέσα από την κίνηση του χρήματος στην αγορά.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι οι εισηγήσεις που και σήμερα έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικών θα γίνουν αποδεκτές και θα ενσωματωθούν, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, στο νέο νομοσχέδιο που θα ετοιμαστεί για να δοθεί η δυνατότητα και στην ΕΔΕΚ να στηρίξει θετικά το νομοσχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθούμε να έχουμε σταθερή τη θέση μας ότι δεν είναι δυνατό να στηρίξουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο εκθέτει τους δανειολήπτες σε σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητά τους στο μέλλον.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 11 Μαΐου 2020

You may also like