ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απαραίτητες οι αλλαγές στη νομοθεσία που να προστατεύουν τους πολίτες από την αυθαιρεσία των τραπεζιτών

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Με αφορμή τα στοιχεία που απέστειλε η Κεντρική Τράπεζα στη Βουλή για τις εκποιήσεις υπενθυμίζουμε πως ως ΕΔΕΚ καταγγείλαμε κατ’ επανάληψη περιπτώσεις όπου οι τράπεζες αξιοποιώντας τα κενά σημεία ή τις αδυναμίες της νομοθεσίας προχώρησαν σε εκποιήσεις σε βάρος των πολιτών.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα χρειάζεται να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων με αλλαγές στη νομοθεσία οι οποίες να προστατεύουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος των σωστών διαδικασιών που οι τράπεζες πρέπει να ακολουθήσουν.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θυμίζουμε πως ήμασταν το μόνο κόμμα που τον Σεπτέμβριο του 2014 καταψήφισε το νόμο των εκποιήσεων. Τον Ιούνιο του 2018 καταθέσαμε τροπολογία που προνοούσε όταν οι πολίτες διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών και προσφεύγουν σε ένδικα μέσα να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης του δικαστηρίου, αλλά η πλειοψηφία της βουλής την καταψήφισε. Ταυτόχρονα καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουμε όσο μπορούσαμε το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Εμμένοντας στη βασική μας αρχή, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη και απέναντι στις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου 2020

You may also like