ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναστολή εκποιήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου από Τράπεζες ΚΑΙ από Εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Συνδέσμου Τραπεζών για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου. Η θέση της ΕΔΕΚ όμως παραμένει σταθερή: στην απόφαση για αναστολή των εκποιήσεων, πέρα από τις Τράπεζες πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Επίσης η αναστολή των εκποιήσεων πρέπει να επεκταθεί μέχρι το τέλος του έτους καθώς η οικονομία δεν θα έχει άμεση ανάκαμψη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Μαΐου 2020

You may also like