ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ σε συνέδριο για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στις χώρες υποδοχής

Σήμερα στη Βαλέτα της Μάλτας διεξάγεται συνέδριο με θέμα «Η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στις χώρες υποδοχής». Στο συνέδριο, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμμετέχει η Αν. Πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Η κ. Βασιλειάδου είναι προσκεκλημένη ομιλήτρια και κατέθεσε παρέμβαση στην οποία ανέπτυξε το υπό συζήτηση θέμα, ενδιατρίβοντας σε τρεις άξονες:

  • Η υφιστάμενη κατάσταση στη Κύπρο έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα με τις συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές
  • Η νομοθεσία που διέπει την παραμονή και την ομαλή ένταξη των παιδιών στην καθημερινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Εισήγηση μέτρων για βελτίωση των υφιστάμενων δομών και πολιτικών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε η κ. Βασιλειάδου απάντησε σε ερωτήσεις και συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like