ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων επιβάλλει τη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Οι μέχρι σήμερα προτάσεις κυρίως από το Υπουργείο και τον ΟΚΥΠΥ είναι εμβαλωματκές λύσεις άνευ ουσίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι προϊόντος του χρόνου με τις μέχρι σήμερα προτεινόμενες λύσεις όχι μόνο δεν ενισχύθηκε το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά αντίθετα αυξήθηκε η τάση φυγής.

Αυτό που θα πρέπει τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και ο ΟΚΥΠΥ να αντιληφθούν είναι ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν αρκεί μόνο να ικανοποιούν τον αριθμό των γιατρών που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, αλλά αυτός ο αριθμός να ανταποκρίνεται και στην απαραίτητη επιστημονική δομή.

Για την ΕΔΕΚ η λήψη δραστικών μέτρων για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι επιβεβλημένη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 25 Οκτωβρίου 2019

You may also like