ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η μετατροπή του κυπριακού από θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής σε θέμα προώθησης και υλοποίησης ΜΟΕ συνιστά εκτροπή από την πραγματική του φύση

Εάν και εφόσον τα όσα δημοσιεύονται σήμερα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» εμπερικλείονται στο έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα, διαπιστώνουμε πως για ακόμα μια φορά η μετατροπή του κυπριακού από θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής σε θέμα προώθησης και υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) συνιστά ακόμα μία εκτροπή από την πραγματική φύση του προβλήματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση θα έπρεπε να επιμείνουν στα πολιτικά και διπλωματικά «όπλα» και επιχειρήματα της πλευράς μας τα οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, αφού έχει διαπιστωθεί πως από την πλευρά της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος δεν υλοποιήθηκε κανένα ΜΟΕ προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά μέτρων προς όφελος των Τουρκοκυπρίων.

Θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη κατανοητό πως το κατοχικό καθεστώς επιμένει σε αυτή την τακτική αφού μέσα από την περαιτέρω υλοποίηση ΜΟΕ επιχειρεί την περαιτέρω αναβάθμισή του.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2019

You may also like