ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να συμβάλλει σε μια ουσιαστική και πραγματική εφαρμογή του ΓεΣΥ

ΓΕΣΥ

Ήδη η πρώτη μέρα ουσιαστικής εφαρμογής του ΓεΣΥ επιβεβαιώνει, δυστυχώς, την ορθότητα των προτάσεων που δημόσια πρόβαλε η ΕΔΕΚ και στοχοποιήθηκε. Προτάσεις οι οποίες εστίαζαν στο ότι πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ θα έπρεπε να προχωρήσει η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με:

  • Αναβάθμιση των περιφερειακών νοσοκομείων και κέντρων υγείας για να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να γίνει αποσυμφόρηση των κεντρικών νοσοκομειακών μονάδων.
  • Ανάπτυξη νέων κλινικών στα επαρχιακά νοσοκομεία (π.χ. νευροχειρουργική κλινική) για να γίνεται καλύτερη κατανομή των ασθενών και γρηγορότερη εξυπηρέτηση.
  • Ενίσχυση των νοσοκομείων με πρόσθετο ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. υπηρεσίες μαγνητικής τομογραφίας).
  • Στελέχωση των ιατρικών μονάδων με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα όσα σήμερα παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις των ιατρικών κέντρων των χωριών Κάμπου και Πεδουλά, καθώς και η συμφόρηση που παρατηρήθηκε στα επαρχιακά νοσοκομεία, είναι αποτέλεσμα της απουσίας των πιο πάνω δράσεων αναδιοργάνωσης που δυστυχώς οι φορείς που ήταν επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, εδώ και δύο χρόνια (από την ψήφιση της επικαιροποιημένης νομοθεσίας – Ιούνιος 2017) ουδέν έπραξαν για να προετοιμάσουν τον δημόσιο τομέα να ανταποκριθεί με επάρκεια στις απαιτήσεις που θα προέκυπταν.

Η ΕΔΕΚ, σεβόμενη τους πολίτες, τη συνεισφορά την οποία καταβάλλουν και την ανάγκη προσφοράς ποιοτικής περίθαλψης την οποία δικαιούνται, θα συνεχίσει με εποικοδομητικές εισηγήσεις και με ανάδειξη των στρεβλώσεων ή και των ελλείψεων να συμβάλλει σε μια ουσιαστική και πραγματική εφαρμογή του ΓεΣΥ, αυτήν που δικαιούται να απολαμβάνει ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2019

You may also like