ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου για το πλαίσιο των εκποιήσεων και δη η σοβαρή διαπίστωση του ότι χρειάζεται συγκροτημένη νομοθεσία και συνολικός εξ ορθολογισμός  του  πλαισίου εκποιήσεων ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό και δικαιοκρατικό , επιβεβαιώνουν τόσο τις θέσεις που μέχρι σήμερα διατύπωσε η ΕΔΕΚ όσο και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται σε βάρος των πολιτών από την νομοθεσία για τις εκποιήσεις όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Ιούνιο του 2018 .

Και στις δύο περιπτώσεις η ΕΔΕΚ ήταν εκείνο το κόμμα που καταψήφισε γιατί ακριβώς είχε διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο αυτών των νομοθεσιών στην ουσία άφηνε εκτεθειμένο τον πολίτη και ενδυνάμωνε την τραπεζική αυθαιρεσία.

Στην πορεία του χρόνου και στην βάση των γεγονότων οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν.

Για αυτό και η ΕΔΕΚ είχε ζητήσει την αναστολή των εκποιήσεων ώστε να δοθεί ο χρόνος για νομοθετική βελτίωση του πλαισίου για τις εκποιήσεις έτσι ώστε οι πολίτες να προστατεύονται από ενδεχόμενη αυθαιρεσία των τραπεζιτών αλλά την ίδια στιγμή και οι τράπεζες εκεί και όπου πρέπει να προχωρούν στην διαδικασία εκποίησης.

Ένα τέτοιο πλαίσιο θα βοηθήσει σοβαρά στην αναδιάρθρωση δανείων και στην σωστή εξυπηρέτηση τους , κάτι που θα βοηθήσει και τις Τράπεζες αλλά ευρύτερα την οικονομία της Πατρίδος μας.

Από την πλευρά της η ΕΔΕΚ διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι στην βάση της συσσωρευμένης εμπειρίας , είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να διασφαλίσουμε στον μεγαλύτερο βαθμό τα πιο πάνω .

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αυτή την φορά θα εστιάσουν την προσοχή τους στην προστασία των πολιτών. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στον πολίτη.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

 

 

 

 

 

 

You may also like