ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ δίπλα στους πολίτες και απέναντι στις αυθαιρεσίες των τραπεζών

Όσο προχωρά η διαδικασία των εκποιήσεων τόσο διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις  την αυθαιρεσία των τραπεζών οι οποίες αξιοποιούν αδυναμίες της νομοθεσίας και νομικά μέσα που τους προσφέρει η επικείμενη νομοθεσία, ώστε να προχωρούν σε αδικαιολόγητες υπερχρεώσεις, να μην συνεργάζονται εποικοδομητικά για την αναδιάρθρωση του δανείου με στόχο την αύξηση του δανείου και, τελικά, την εκποίηση της περιουσίας που είναι ενυπόθηκη.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι προφανές ότι κάποιοι από τον τραπεζικό τομέα θα είναι ιδιαίτερα ευνοημένοι όπως υπήρξε και παλαιότερα με την περίπτωση του χρηματιστηρίου, με τις περιπτώσεις των αμφίβολων επενδύσεων στο εξωτερικό, αλλά και τώρα με τις εκποιήσεις και με την πώληση ακινήτων σε τρίτους.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ εμμένουμε στην αρχική μας θέση πως θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες και απέναντι στις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Δίπλα σε εκείνους τους πολίτες που υπήρξαν πραγματικά θύματα της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα τις συνέπειές της. Με αυτή την ευκαιρία επαναφέρουμε τις προτάσεις μας για προστασία των πολιτών:

  • Όταν ένα δάνειο πωλείται σε ξένα επενδυτικά ταμεία, να έχει το δικαίωμα ο πρωτοφειλέτης ή συγγενής πρώτου βαθμού να το αγοράσει σε αξία 5% ψηλότερη από αυτή που το αγοράζει η επενδυτική εταιρεία.
  • Όταν ο δανειολήπτης προσφεύγει σε ένδικα μέσα επειδή διαφωνεί με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, να αναστέλλεται η όποια διαδικασία εκποίησης μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης.
  • Η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου να είναι μία και ενιαία και να είναι αυτή που αναγράφεται στο έγγραφο σύναψης του δανείου.
  • Σε περίπτωση που η τράπεζα καταφύγει στους εγγυητές να γίνεται ισόποση κατανομή του υπολοίπου για να μην επιβαρύνεται μόνο ο ένας και να απειλείται με χρεοκοπία. Όταν ο εγγυητής είναι σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε ζωή το μερίδιό του να το απορροφά η τράπεζα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2019

You may also like