ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία περιέχει αρνητικά και θετικά στοιχεία.

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία είναι το ότι η Τουρκία καλείται να:

  • Αρχίσει την αποχώρηση των στρατευμάτων της από την Κύπρο.
  • Αποδώσει την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη πριν από τη λύση (και δεν διασυνδέεται το θέμα αυτό με τη λύση)
  • Απόσχει από κάθε ενέργεια που διαφοροποιεί το δημογραφικό ισοζύγιο στο νησί.

Ανάμεσα στα αρνητικά στοιχεία της έκθεσης είναι:

  • Η αναφορά για συνέχιση της ad hoc επιτροπής για προετοιμασία των Τουρκοκυπρίων και εξοικείωσή τους με το κεκτημένο, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου 10 της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ το οποίο έχει σαφή διάταξη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί.
  • Η αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας, που είναι και ο κύριος στόχος της, χωρίς μάλιστα να συνδέεται αυτό με την υλοποίηση των κυπρογενών της υποχρεώσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις ενέργειες και τα διαβήματά της ώστε να αδρανοποιηθούν τα αρνητικά σημεία της έκθεσης, και την ίδια στιγμή να προβάλει και να εντάξει πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις της, τα θετικά στοιχεία που αναφέρονται.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Μαρτίου 2019

You may also like