ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Αναπλ. Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μ. Βασιλειάδου, μετά την συμμετοχή της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Ο κλάδος των ακινήτων είναι ένας από τους κλάδους που πλήγηκαν περισσότερο με την οικονομική κρίση. Η ανάκαμψη και η στήριξη των επιχειρήσεων ανάπτυξης γης και οικοδομών όταν γίνεται σε ορθολογιστική βάση και σε αρμονική συνεργασία με το κράτος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας του τόπου.

Στόχος του κράτους θα πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και η ενίσχυση του πλαισίου πολιτικής που ευνοούν και ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Είναι επιβεβλημένο να ενισχυθεί η θέση της Κύπρου ως ένα σύγχρονο περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Νοεμβρίου 2019

You may also like