ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διεκδικούμε τον τερματισμό της κοροϊδίας και εκμετάλλευσης την οποία υφίστανται οι ιδιοκτήτες περιουσιών από τις κατοχικές δυνάμεις με πρόταση νόμου για δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών

 

Με αφορμή την υπόθεση της Ανδριανής Ιωάννου θυμίζουμε πως η λειτουργία της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» τίθεται παρανόμως υπεράνω του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Εξάλλου είναι ανεπίτρεπτο σε ένα ημικατεχόμενο κράτος να λειτουργεί διοικητικό όργανο άσκησης εξουσίας μίας άλλης χώρας, πόσο μάλλον της κατοχικής δύναμης.

Παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η πλήρης εξαθλίωση των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσίων με την προσφυγή στην παράνομη επιτροπή καθώς επίσης και η κοροϊδία και εκμετάλλευση την οποία υφίστανται οι ιδιοκτήτες από τις κατοχικές δυνάμεις. Η προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί την χειρότερη προσωπική επιλογή αλλά και την χειρότερη υπηρεσία στην πατρίδα.

Οι ευθύνες βαραίνουν την πολιτεία που δεν έδωσε στήριξη στους πρόσφυγες αλλά και ούτε και προχώρησε σε αποτελεσματικό σχεδιασμό παρεμπόδισης της προσφυγής στην εν λόγω επιτροπή.

Αντίθετα, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Κωστής Ευσταθίου έχει καταθέσει πρόταση νόμου η οποία παρέχει στήριξη στους ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα ή και που είναι απροσπέλαστη, ή η οικονομική αξιοποίηση της οποίας είναι πρακτικώς ή νομικώς αδύνατη, συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής.

Συγκεκριμένα, προτείνεται το Συμβούλιο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής να λαμβάνει «εισφορά στήριξης» επί ποσοστού 0,40% επί της αξίας οποιασδήποτε συναλλαγής ακίνητής περιουσίας ή μεταβίβασης ή πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα κατατίθεται σε ξεχωριστή μερίδα στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη, τη  βοήθεια, τη  δανειοδότηση με ευνοϊκούς ορούς έναντι δέσμευσης (όχι υποθήκευσης ούτε πώλησης) της συγκεκριμένης περιουσίας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση νομού, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα, αντί να προσφεύγουν στην παράνομη Επιτροπή Αποζημιώσεων Περιουσίων των κατεχομένων ή στην εκποίηση της ακίνητης τους περιουσίας, θα μπορούν να προσφεύγουν στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών όπου μέσα από το Ταμείο Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών θα λαμβάνουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2019

You may also like