ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για απαλλαγή εγγυητή από τις εγγυητικές του υποχρεώσεις, καθώς ο δανειστής δεν τον ενημέρωνε εγκαίρως όπως προβλέπει η νομοθεσία για την αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη

To Κ.Σ.ΕΔΕΚ χαιρετίζει την απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κ. Παύλου Ιωάννου για την απαλλαγή εγγυητή από τις εγγυητικές του υποχρεώσεις, καθώς ο δανειστής δεν τον ενημέρωνε εγκαίρως όπως προβλέπει η νομοθεσία για την αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη.

Με την ευκαιρία αυτή επαναφέρουμε για συζήτηση την πρόταση της ΕΔΕΚ σε σχέση με τους εγγυητές. Η πρόταση προβλέπει πως σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη, να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός εκ των εγγυητών, το αντίστοιχο ποσό να απορροφάται από την τράπεζα.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα επαναφέρουμε συνεχώς τη συγκεκριμένη πρόταση μέχρι την υλοποίησή της.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 2 Απριλίου 2019

You may also like