ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Σ. ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ

Η Θέα Νικολάου έχει αναλάβει χρέη ειδικού συμβούλου του Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ για θέματα οικολογίας και ακτιβισμού.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like