ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το περιεχόμενο των συμπερασμάτων επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχεδιασμός, κινητικότητα και αξιοποίηση σύμπτωσης συμφερόντων, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Το περιεχόμενο των συμπερασμάτων επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχεδιασμός, κινητικότητα και αξιοποίηση σύμπτωσης συμφερόντων, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά Το περιεχόμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κινείται προς τη ορθή κατεύθυνση και επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχεδιασμός, κινητικότητα και αξιοποίηση σύμπτωσης συμφερόντων, μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε.

Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα συμπεράσματα αποτελούν απλά μια φραστική διαπίστωση. Γι’ αυτό και θα πρέπει στο πλαίσιο κοινής δράσης, Κύπρος και την Ελλάδα, στη βάση συγκεκριμένων και προσεκτικών σχεδιασμών, να προχωρήσουμε σε πρακτική αξιοποίηση των συμπερασμάτων και σε προώθηση δράσεων οι οποίες σε πρώτη φάση να αναστέλλουν την αναβάθμιση των πολιτικών, εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Τουρκίας – Ε.Ε.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην παραπέρα ενίσχυση του γεωστρατηγικου ρόλου Ελλάδας και Κύπρου μέσα από την προώθηση υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών των δύο κρατών. Γραφείο Τύπου Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2018

You may also like