Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

Εξ΄ αφορμής της εγγραφής εκ μέρους της ΕΔΕΚ του θέματος «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας» στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζητήθηκαν τα ιδιάζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας. Χρειάζεται πολιτική βούληση και οι συνεπακόλουθες ενέργειες και κίνητρα για ενίσχυση της ποιότητας εκπαίδευσης, των κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών και η ποιότητα της εκπαίδευσης στα Δημοτικά Αγίου Αντωνίου, Ελένειου , Αγ Κασιανού Φανερωμένης, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Φανερωμένης. Με λύπη διαπιστώθηκε ότι τα ιστορικά σχολεία, που θα έπρεπε να τύχουν ειδικών κινήτρων , κατ΄έξαιρεση της υφισταμένης πρακτικής , όχι μόνο δε προστατεύονται αλλά δυστυχώς αφήνονται στην παρακμή και στην φυλορροή.

Συνοπτικά, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από τη Σχολική Εφορία, τους εκπροσώπους του Υπουργείου, από τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπροσώπους των συνδέσμων γονέων είναι:

  • Η παρακμή της ελληνικής παιδείας λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού μαθητών από τους οποίους πλείστοι όσοι αδυνατούν να ομιλήσουν και να γράψουν την Ελληνική Γλώσσα
  • Η τάση γκετοποίησης των αλλόγλωσσων μαθητών και η αδυναμία ένταξης τους
  • Η μη εγγραφή νέων μαθητών σ αυτά
  • Η απροθυμία παραμονής μαθητών σ αυτά
  • Η υποστελέχωση από εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Η συμπλεγματοποίηση των τάξεων λόγω του χαμηλού αριθμού μαθητών που φοιτούν σ’ αυτά
  • Η ανυπαρξία τμημάτων εισδοχής για τα αλλόγλωσσα παιδιά, δηλαδή τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές πριν αυτοί καταταχθούν στις ανάλογες τάξεις, καθώς και άλλων πρακτικών ένταξης των αλλόφωνων μαθητών, και
  • Η εν γένει πολιτική αδιαφορία στην προστασία της παιδείας και του πολιτισμού στην παλιά Λευκωσία

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από τη γενική έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης μαθητών γι΄ αυτά τα σχολεία, με τις τόσες ιδιομορφίες, και αποτελούν απειλή για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, καθώς και την επιβίωση τους σε βάθος χρόνου.

Τέθηκε με επίταση η ανάγκη κατ΄ εξαίρεση και κατ΄ οικονομία παροχής κινήτρων και ειδικής πολιτικής για τα σχολεία αυτά και αποφασίστηκε όπως το θέμα επανεξεταστεί τον Ιούνιο, αφού εν τω μεταξύ προηγηθεί σύσκεψη του Υπουργείου με τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2018

You may also like