ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο στόχος της κυβέρνησης ήταν εξαρχής η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού και όχι η επιβίωση και ανόρθωσή του

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Η χθεσινή κατάθεση του Υπουργού Οικονομικών στην Ερευνητική Επιτροπή για τον Συνεργατισμό επιβεβαιώνει τις πολιτικές ευθύνες σε ότι αφορά τη διαχείριση της ΣΚΤ αλλά και τις ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες που υπάρχουν λόγω του ελλειπούς εποπτικού ελέγχου.

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται πως εξαρχής ο στόχος της κυβέρνησης ήταν η ιδιωτικοποίηση της ΣΚΤ και όχι η επιβίωση και ανόρθωσή της.

Αυτό εξηγεί και το λόγο για τον οποίο δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση του νυν Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, που κατατέθηκε ήδη από το 2013 και εξασφάλιζε:

  • την επιβίωση του Συνεργατισμού κάτω από έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο,
  • την απαλλαγή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σε μεγάλο βαθμό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι θα χρειαζόταν μικρότερο ποσό για ανακεφαλαιοποίηση,
  • την διευκόλυνση των πολιτών στη διαχείριση των δανείων τους και τη μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους.

Θυμίζουμε πως η πρόταση του Μαρίνου Σιζόπουλου προνοούσε: το 1,5 δισ. ευρώ αντί να δοθεί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια (αντιστοιχούσαν τότε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 3-3.5 δισ. ευρώ) τα οποία θα παραχωρούσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειρισθεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνική ευαισθησία προς όφελος των πολιτών. Τα έσοδα που θα προέρχονταν από τη διαχείριση θα αξιοποιούνταν για την αγορά πρόσθετων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2018

You may also like