ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε μία ορθολογική διαδικασία εφαρμογής του ΓεΣΥ με αναδιοργάνωση, σε πρώτη φάση, των δημοσίων νοσηλευτηρίων

ΓΕΣΥ ΨΗΦΙΣΗ

Τα όσα διαδραματίζονται στο χώρο της υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τόσο για την εξέλιξη όσο και για τη σωστή εφαρμογή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας το οποίο να προσφέρει άμεση, αποτελεσματική και υψηλού επιπέδου  ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη στους πολίτες και κυρίως σε αυτούς τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την  εξασφαλίσουν από άλλες πηγές.

Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα του ελλιπούς και κακού σχεδιασμού στον οποίο έχει προβεί το Υπουργείου Υγείας και ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται υποχρεωτικά αλλαγή. Αυτή η κατάσταση προβλέπουμε ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο όταν οι πολίτες θα κληθούν να καταβάλουν την συνεισφορά για το ΓεΣΥ  αλλά την ίδια στιγμή θα αντιληφθούν ότι δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ.

Για αυτό για ακόμα μια φορά καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε μία ορθολογική διαδικασία εφαρμογής του ΓεΣΥ με αναδιοργάνωση σε πρώτη φάση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης να προχωρήσει η αυτονόμηση των νοσοκομείων σε επιστημονικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να είναι αυτάρκης, να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στο νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί επί ίσοις όροις τα ιδιωτικά νοσοκομεία και για να μπορέσουν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ. Έπειτα να ακολουθήσει η σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Οι βεβιασμένες ενέργειες για παράλληλη εφαρμογή του ΓεΣΥ πριν ολοκληρωθεί η αυτονόμηση των νοσοκομείων, εγκυμονεί σοβαρούς κίνδυνους που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση του δημόσιου τομέα με αρνητικές και επικίνδυνες συνέπειες για τους πολίτες και για τον τομέα της υγείας.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 25 Οκτωβρίου 2018

You may also like