ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πρόταση της ΕΔΕΚ που προνοούσε το 1,5 δισ. ευρώ αντί να δοθεί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποδεικνύεται ότι θα βοηθούσε στην επιβίωση της ΣΚΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τα όσα αποκαλύπτονται μέσα από τις καταθέσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον Συνεργατισμό, είναι αρκούντως ενδεικτικά για την όλη κατάσταση που επικρατούσε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Την ίδια στιγμή οι καταθέσεις επιβεβαιώνουν πως εάν το 2013 υιοθετείτο η πρόταση του νυν Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, όλα όσα προέκυψαν στον Συνεργατισμό θα είχαν αποφευχθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προνοούσε: το 1,5 δισ. ευρώ αντί να δοθεί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού, το ποσό αυτό να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια (αντιστοιχούσαν τότε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 3.0-3.5 δισ. ευρώ) τα οποία θα παραχωρούσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειρισθεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνική ευαισθησία προς όφελος των πολιτών. Τα έσοδα που θα προέρχονταν από τη διαχείριση θα αξιοποιούνταν για την αγορά πρόσθετων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες. Αυτό θα είχε τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:

  • την επιβίωση του Συνεργατισμού κάτω από έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο (κάτι που δεν υπήρξε μετά την κρατικοποίησή του με ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας),
  • η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα είχε απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι θα χρειαζόταν μικρότερο ποσό για ανακεφαλαιοποίηση,
  • οι πολίτες θα διευκολύνονταν στην διαχείριση των δανείων τους και θα είχαν μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους.

Φαίνεται, όμως, ότι άλλες ήταν οι επιλογές όσον αφορά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού γι’ αυτό και οι εναλλακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν δεν εισακούστηκαν.

 

Λευκωσία,  9 Νοεμβρίου 2018

 

You may also like