ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η οικονομική ενίσχυση του κατοχικού καθεστώτος δεν συμβάλλει στην προώθηση επίτευξης λύσης αλλά αντίθετα υποβοηθά τη νομιμοποίηση της κατοχής και του διαχωρισμού

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είναι με ιδιαίτερη ανησυχία που ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο της έκθεσης της Κομισιόν για το 2017 στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί ευρωπαίων τουριστών που μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, τα ποσοστά του εμπορίου και το ύψος της οικονομικής βοήθειας που δίνουν οι Βρυξέλλες στο κατοχικό καθεστώς.

Θυμίζουμε πως όπως προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 1, του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 για την Κύπρο της Πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δέκα νέων κρατών μελών, αναστέλλεται η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Συνεπώς η οικονομική ενίσχυση του κατοχικού καθεστώτος για συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην προώθηση επίτευξης λύσης αλλά αντίθετα υποβοηθά τη νομιμοποίηση της κατοχής και του διαχωρισμού.

Σε ότι αφορά το θέμα του εμπορίου με τα κατεχόμενα, καλούμε την κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα για την παρεμπόδιση παράνομων ή παράτυπων εμπορικών συναλλαγών τα οποία πλήττουν κύπριους μικροεπαγγελματίες και αγρότες. Στην ίδια κατεύθυνση, θυμίζουμε πως η μετάβαση εκατοντάδων χιλιάδων ευρωπαίων τουριστών προς τα κατεχόμενα  αποστερεί από το κράτος αλλά και από τους επαγγελματίες του κλάδου τεράστια οικονομικά οφέλη με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.

 

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2018