ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η γενίκευση των συγκρούσεων με την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων δημιουργεί νέα επικίνδυνα δεδομένα για την περιοχή που επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την αστάθεια αλλά και τις προσπάθειες του γεωστρατηγικού ελέγχου

CYPRUS

Ανησυχούμε ιδιαίτερα από τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η γενίκευση των συγκρούσεων με την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων δημιουργεί νέα επικίνδυνα δεδομένα για την περιοχή που επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την αστάθεια αλλά και τις προσπάθειες του γεωστρατηγικού ελέγχου.

Η όλη κατάσταση επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρίως αποφυγή οποιασδήποτε έμμεσης εμπλοκής στις διενέξεις.

Η εκτόνωση της κατάστασης και η επιβολή της ειρήνης σε καμία περίπτωση δεν υποβοηθειται με περαιτέρω συγκρούσεις.

 

Λευκωσία, 14 Απριλίου 2018

You may also like