ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε τα νομοσχέδια να βελτιωθούν προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και χωρίς να αφήνονται περιθώρια προστασίας των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΕΔΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε τα κατατεθειμένα στη Βουλή νομοσχέδια και κυρίως το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, του πλαισίου αφερεγγυότητας και της τιτλοποίησης δανείων από τις τράπεζες στους διαχειριστές, να βελτιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι προσπάθειες της ΕΔΕΚ στοχεύουν στο να βελτιωθούν τα νομοσχέδια:

1.  Προς όφελος των πολιτών και κυρίως αυτών που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους λόγω μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος.

2. Να παρέχουν πλήρη διαφάνεια και χρηστή διαχείριση.

3.Να μην υπάρχουν περιθώρια προστασίας των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών.

Υπό το βάρος των νέων δεδομένων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά και τη συνάντηση του Προέδρου του κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ συγκαλείται αύριο εκτάκτως στις 13.30 (στα γραφεία της ΕΔΕΚ) για να τύχει πρόσθετης ενημέρωσης και ενδεχομένως λήψης νέων αποφάσεων.

Λευκωσία, 7 Ιουλίου 2018

You may also like