ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΔΕΚ, ΗΛΙΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ

Επιβάλλεται άμεσα η θέσπιση νομοθεσίας που να καθορίζει το ωράριο εργασίας και το ύψος του κατώτατου μισθού καθώς και η θέσπιση νομοθεσίας για την ποινικοποίηση της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας

Έχουμε συζητήσει σήμερα τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με βάση τα στοιχεία που μας έχουν παρουσιαστεί ο αριθμός των ανέργων που υπάρχει σήμερα ανέρχεται σε 20.000 άτομα ή ποσοστό 7% επί του συνολικού ενεργού πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος αν αναλογιστεί κανείς και τον αριθμό των εργαζομένων που εξαναγκάστηκαν να μεταβούν για εργασία στο εξωτερικό καθώς και τον αριθμό των νέων που μένουν μετά τις σπουδές τους στο εξωτερικό για εργασία.

Παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να εντοπίζεται στους νέους. Πέραν τούτου και παρόλο ότι παρουσιάζεται μείωση της ανεργίας εντούτοις το ύψος των μισθών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ως εκ τούτου ως ΕΔΕΚ θεωρούμε ότι επιβάλλεται άμεσα η θέσπιση νομοθεσίας που να καθορίζει το ωράριο εργασίας και το ύψος του κατώτατου μισθού που μπορεί να πληρώνει ο εργοδότης στον εργαζόμενο του καθώς επίσης και η θέσπιση νομοθεσίας για την ποινικοποίηση της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας.

Παράλληλα θεωρούμε ότι το κράτος πρόνοιας θα πρέπει να διευρυνθεί και να προχωρήσει με περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Θεωρούμε ότι το κράτος θα πρέπει να στηρίξει οικονομικά την ιδιωτική πρωτοβουλία με στοχευμένα προγράμματα επιδοτήσεων για τη δημιουργία γηροκομείων και βρεφοκομικών σταθμών.

Επίσης θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει την πολιτική της για την σύνταξη χηρείας στους άντρες ώστε να καταστεί δίκαιη για όλους τους δικαιούχους και όχι αυτοί που έχουν χηρεύσει μετά την 01/01/2018.

Έχουμε επίσης επισημάνει στην Κυρία Υπουργό την ταλαιπωρία για την καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων τους που δέχονται οι αιτητές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και οι ηλικιωμένοι που χρήζουν φροντίδας.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ακόμα μια φορά ότι η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας είναι επιβεβλημένη ανάγκη και ότι η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης υποστήριξης από την αρχή, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2018

 

You may also like