ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γραπτή δήλωση Κωστή Ευσταθίου, Βουλευτή ΕΔΕΚ, για το θέμα της συμμετοχής μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου σε Φεστιβάλ στο Αββαείο του Πέλαπαϊς

Κωστής Ευσταθίου

Οφείλω να συγχαρώ  τoν κ. Wolfgang Schroeder της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου προσωπικώς και μου ανέφερε ότι δεν προτίθεται να μεταβεί στα κατεχόμενα ούτε να λάβει μέρος στο φεστιβάλ της ντροπής στο Αββαείο του Πελαπάϊς. Ο κ. Wolfgang μου διευκρίνισε ότι όντως είχε δεχθεί πρόσκληση στην οποία δεν είχε απαντήσει οριστικώς περί της συμμετοχής του ή όχι και ότι ο ίδιος βρέθηκε προ τετελεσμένων γεγονότων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να του αποδοθούν λόγω της σαφούς δήλωσης του ότι επιθυμία του είναι μια ελεύθερη Κύπρος χωρίς διαχωριστικές γραμμές σ’ ένα δημοκρατικό κράτος, ο λαός του οποίου δε θα χωρίζεται με βάση εθνικά, φυλετικά, γλωσσικά κριτήρια χωρίς τον τουρκικό στρατό κατοχής.

 

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2018

 

You may also like