ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τη σημερινή Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ

Κεντρική Επιτροπή ΕΔΕΚ

Η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής έχει προβεί σε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών και έχει προχωρήσει σε εισηγήσεις για σχεδιασμό της παραπέρα πορείας του κόμματος, ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων αλλά και των εξελίξεων τόσο στο Κυπριακό όσο και στα ζητήματα που έχουν σχέση με την εσωτερική διακυβέρνηση και την πολιτική που ενδεχομένως θα εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη.

Κατατέθηκαν εισηγήσεις από πλευράς αξιωματούχων του κόμματος, των επαρχιακών επιτροπών και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής επί των θεμάτων που τέθηκαν.

Οι εισηγήσεις που τέθηκαν αφορούσαν:

  • πώς θα μπορέσει το κόμμα να ενισχύσει την πολιτική του παρέμβαση μέσα από συγκριμένες δράσεις,
  • πώς θα βελτιωθεί η διοικητική δομή ώστε να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επάρκεια στις υποχρεώσεις που προκύπτουν,
  • πώς θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής δομής του κόμματος.

Επιπρόσθετα αποφασίστηκε από πλευράς της ΕΔΕΚ συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της συνεργασίας των δυνάμεων που στήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο στις προεδρικές εκλογές στη βάση του πολιτικού πλαισίου που συμφωνήθηκε, καθώς επίσης και της διερεύνησης των δυνατοτήτων κοινοβουλευτικής συνεργασίας αυτών των δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος του Κόμματος έχει εξουσιοδοτηθεί να κωδικοποιήσει τις συγκεκριμένες εισηγήσεις που έχουν γίνει και να ετοιμαστεί ένα νέο έγγραφο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση σε προσεχή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Πολιτικό Γραφείο.

Τέλος, ενημερώθηκαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για την οικονομική κατάσταση του κόμματος.

 

Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2018

 

You may also like