ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για παραδοχή Π. Πολυβίου ως προς τη διαπραγματευτική διαδικασία των τελευταίων δέκα χρόνων

ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

Ανεξάρτητα με το περιεχόμενο της πρότασης του κ. Π. Πολυβίου για λύση του Κυπριακού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο με τίτλο « Το Κυπριακό Πρόβλημα – Μια άλλη προσέγγιση», εντός του εν λόγω 37 σελίδων εγγράφου γίνεται μία συγκεκριμένη παραδοχή όσον αφορά τη διαδικασία και το περιεχόμενο της λύσης όπως αυτή συζητείται τα τελευταία δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα αναφέρει (σελ. 2 και 17):

«[…] Θα πρέπει να υπάρξει βαθύτατη ανησυχία όχι μόνο για το ενδεχόμενο παραμονής της κατάστασης ως έχει, με αυξανόμενους κινδύνους, αλλά και για την «επίτευξη» λύσης στη βάση των προδιαγραφών και κριτηρίων που έχουν ακολουθηθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των πολύ πρόσφατων συνομιλιών – διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία (άμεσα εφαρμοζόμενη), ιδιαίτερα πολύπλοκη κεντρική κυβέρνηση, συνέχιση ή εμπέδωση της τουρκικής επικυριαρχίας επί της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού, νέα περίοδος αστάθειας όχι μόνο σε περίπτωση σύρραξης αλλά και σε περίπτωση «διευθέτησης» του Κυπριακού στο πλαίσιο των όσων ήδη έχουν «συμφωνηθεί» (ιδιαίτερα όπως αυτά προκύπτουν από τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν στις συνομιλίες των τελευταίων δέκα ετών). […]. Η παρούσα διαπραγματευτική διαδικασία, τόσο ως θέμα ουσίας όσο και τακτικής, είναι εσφαλμένη και δεν θα οδηγήσει σε αποδεκτή και βιώσιμη λύση […]».

Η συγκεκριμένη παραδοχή από έναν εκ των σημαντικών συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας  και μέλους των εκάστοτε διαπραγματευτικών ομάδων, με βαθιά γνώση του Κυπριακού, αποτελεί αποστομωτική απάντηση στους θιασώτες αυτής της πολιτικής και καταρρίπτει το επιχείρημά τους ότι στη μονιμοποίηση της διαίρεσης της πατρίδας μας θα συντελέσει ενδεχομένως η αλλαγή τακτικής και διεκδίκησης λύσης δημοκρατικής, λειτουργικής και βιώσιμης μακριά από φυλετικούς διαχωρισμούς και με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2018