ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Για να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας της οικονομίας απαιτείται η σταδιακή ανάπτυξη άλλων νέων τομέων της οικονομίας που να αξιοποιούν την υψηλή τεχνολογία αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της πατρίδας μας

Δεν αμφισβητούμε τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας αλλά και την αναβάθμιση της πορείας της.

Όμως την ίδια στιγμή, δε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το βιοτικό επίπεδο της μικρομεσαίας τάξης δεν έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερη βελτίωση.

Η ανάκαμψη στηρίζεται και πάλι κατά μονοπωλιακό τρόπο στους ίδιους τομείς του παρελθόντος, δηλαδή τον τουριστικό και τον οικοδομικό. Δυο τομείς ασταθείς.

Για να δημιουργηθούν συνθήκες σταθερότητας της οικονομίας απαιτείται η σταδιακή ανάπτυξη άλλων νέων τομέων της οικονομίας που να αξιοποιούν την υψηλή τεχνολογία αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της πατρίδας μας.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προχωρήσει και ο προγραμματισμός αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το οικονομικό πλεονέκτημα που θα προκύψει από την ανάπτυξη να αξιοποιηθεί για σμίκρυνση της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των χαμηλών και ψηλών εισοδημάτων μέσα από την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων κοινωνικής πολιτικής.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 30 Οκτωβρίου 2018

You may also like