ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Όχι στην επιβολή κώδικα που επιχειρεί κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο να επιβάλει συγκεκριμένη συμπεριφορά η οποία άπτεται ιστορικών γεγονότων

Είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιογράφοι στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης διαφόρων ανακοινώσεων ή διαφόρων θεμάτων έχουν υπερβεί τα όρια του πλαισίου της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στην ανάγκη επιβολής κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και κυρίως περιορισμού της ευθύνης του δημοσιογράφου να ασκήσει την διεισδυτική, ερευνητική, ανακριτική ή την οποιαδήποτε άλλη δημοσιογραφία. Πολύ δε περισσότερο αν οποιοσδήποτε κώδικας, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, επιχειρεί να επιβάλει συγκεκριμένη συμπεριφορά η οποία άπτεται κυρίως και ιστορικών γεγονότων, αλλά πολύ περισσότερο ότι επιχειρείται μέσα από αυτή τη διαδικασία η απάλειψη όρων που αφορούν κυρίως την κατοχή, το κατοχικό καθεστώς και το ψευδοκράτος που σήμερα δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και παρά το γεγονός ότι τυγχάνει να είμαι ένα από τα άτομα τα οποία πολλές φορές έχω υποστεί άδικη επίθεση από πλευράς των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να διατηρήσουμε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αλλά και την ίδια στιγμή και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη δημοσιογραφική δεοντολογία κατά τρόπο ορθό και αποδοτικό και εποικοδομητικό για το επάγγελμα τους.

 

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2018

You may also like