ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΔΕΚ, μετά από 2,5 χρόνια σωστής οικονομικής εταιρικής διαχείρισης, είναι πια οικονομικά υγιής

Όπως γνωρίζετε μέχρι τέλος Μαρτίου τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρέπει να υποβάλουν τις οικονομικές τους εκθέσεις στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων που είναι και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ σήμερα επισκέφθηκα τον Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και του παρέδωσα τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΔΕΚ για το 2017.

Οι καταστάσεις αυτές θα αναρτηθούν και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του κόμματος και ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και να μελετήσει όπως αυτός θα ήθελε, συνολικά, τις καταστάσεις.

Επίσης θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Γενικό Ελεγκτή ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια, μέσα από αυστηρούς ελέγχους τους οποίους η ομάδα του διεξήγαγε στα οικονομικά της ΕΔΕΚ, βοήθησε σημαντικά ώστε να υπάρχει αυτή η σημαντική βελτίωση.

Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση και μπορώ να πω ότι μέσα από μια σκληρή δουλειά, ορθολογιστικό προγραμματισμό και διαχείριση των οικονομικών του κόμματος, κατορθώσαμε το χρέος και τα ελλείματα τα οποία πριν από 2,5 χρόνια ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ, σήμερα να μετατραπούν σε πλεόνασμα χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε ύποπτές χρηματοδοτήσεις προς την πλευρά του κόμματος.

Οι όποιες εισφορές είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε να τις ελέγξει όπως και του Γενικού Ελεγκτή και επίσης μπορεί οποιοσδήποτε να τις επισκεφθεί στην ιστοσελίδα του κόμματος στο διαδίκτυο.

Μπορώ να πω σήμερα ότι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν από την πλευρά της ΕΔΕΚ είναι ένα εξυπηρετούμενο δάνειο περίπου 100χιλιάδες ευρώ το οποίο πληρώνεται μηνιαίως, και ένα πλεόνασμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από εξοικονομήσεις που δίνουν τη δυνατότητα πια να καλυφθούν οι οποιεσδήποτε λειτουργικές ανάγκες του κόμματος μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Με αυτά τα δεδομένα η ΕΔΕΚ πια είναι μια οικονομικά υγιής κατάσταση, μέσα από μία σωστή οικονομική εταιρική διαχείριση που έγινε τα τελευταία χρόνια. Επίσης είμαστε ένα κόμμα που από την αρχή έχουμε προσθέσει πέρα από το ελεγκτικό γραφείο που ετοιμάζει τις ετήσιες εκθέσεις και ένα δεύτερο ελεγκτικό γραφείο το οποίο αποτελεί τον εσωτερικό ελεγκτή για την επιβεβαίωση της σωστής διαχείρισης των οικονομικών.

 

 

Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2018

You may also like