ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι οι κοινωνικές παροχές πρέπει να είναι στοχευμένες και να αφορούν την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

Κυπριακή Οικονομία

 

Τα ποσοτικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από το Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με την κυπριακή οικονομία (62% του πληθυσμού δηλώνει πως η κυπριακή οικονομία είναι «συνολικά καλή»)  επιβεβαιώνουν πως παρά τη βελτίωση σε ορισμένους μόνο δείκτες της οικονομίας, η οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά αντίθετα έχει επιδεινωθεί.

Ανάμεσα σε άλλα, τα πιο κάτω είναι μερικά από τα δεδομένα τα οποία οδηγούν τους πολίτες σε αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση:

  • ενώ αυξήθηκε το κόστος διαβίωσης οι μισθοί, κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, παρέμειναν καθηλωμένοι
  • παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα ενοίκια γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα νοικοκυριά
  • αυξήθηκε ο αριθμός των αστέγων
  • οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας από τον δημόσιο τομέα λόγω των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει έχουν μειωθεί με αποτέλεσμα οι ευπαθείς ομάδες να έχουν αυξημένο κόστος απόκτησης ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ συνεχίζουμε να επιμένουμε ότι καθήκον και υποχρέωση της κυβέρνησης είναι οι όποιες εξοικονομήσεις και οι όποιες κοινωνικές παροχές να είναι στοχευμένες και να αφορούν την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2018

You may also like