ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα όσα η κυβέρνηση εξαγγέλλει περί δήθεν οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ευφορίας, αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες και απλή συνθηματολογία

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Για την ΕΔΕΚ η οικονομική πτυχή είναι αναπόσπαστο και βασικό κομμάτι της συνολικής λύσης του κυπριακού. Χωρίς οικονομική βιωσιμότητα καμία λύση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.

Για δεύτερη χρονιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε κατά τη διάρκεια του συνέδριο του Economist πως η λύση του Κυπριακού “θα είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για την οικονομική ανάπτυξη”.

Θα πρέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας εξηγήσει στη βάση ποιων δεδομένων στηρίζει την πιο πάνω δήλωση:
• Θυμίζουμε πως οι μέχρι σήμερα συμφωνηθείσες πρόνοιες της λύσης μεταξύ Αναστασιάδη και Ακιντζί καθιστούν τη δημιουργία ενός κράτους το οποίο θα είναι δυσλειτουργικό και πολυέξοδο λόγω της πολιτειακής του μορφής (3 κυβερνήσεις, 3 δημόσιες υπηρεσίες, 4 κοινοβουλευτικά σώματα).
• Τα stress tests και η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών στα κατεχόμενα εξακολουθούν να εκκρεμούν λόγω της άρνησης του ψευδοκράτους.
• Εδώ και μήνες είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες για το ότι οι τράπεζες στα κατεχόμενα παρέχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση τις ελληνοκυπριακές περιουσίες.
• Δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις από τη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έπρεπε να την είχε ήδη έτοιμη, ούτε και από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η μη αναφορά σε τέτοιες μελέτες στην πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα επιβεβαιώνει την απουσία τους (βλ. Έκθεση Γενικού Γραμματέα παρ. 34, 35, 36).

Το να γίνονται τέτοιες δηλώσεις χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ποσοτική και ποιοτική έρευνα που να τις τεκμηριώνει, επιβεβαιώνει πως τα όσα η κυβέρνηση εξαγγέλλει περί δήθεν οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ευφορίας, αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες και απλή συνθηματολογία.

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2017

You may also like