ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ως ΕΔΕΚ ζητούμε από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους την παραπομπή στη Δικαιοσύνη, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα Πική όσο και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, όλων όσων εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα που συνέβαλαν στην κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας το 2013 και τις σοβαρές επιπτώσεις που προκλήθηκαν στο λαό.

Την ίδια στιγμή τονίζουμε την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε οποιοδήποτε αίτημα  των παραπάνω αρχών για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου σκανδάλου είτε για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό είτε για την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού είτε και τεχνολογικού εξοπλισμού που θα διευκολύνει την γρήγορη και αξιόπιστη ολοκλήρωση των ερευνών .

 

Λευκωσία, 20 Οκτωβρίου 2017

You may also like