ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιοι οι λόγοι που ο Συνεργατισμός φέρει ένσταση στην οδηγία της Νομικής Υπηρεσίας για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε «εγκλωβισμένους» ιδιοκτήτες

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παρόλο που εκκρεμεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Νόμου για τους «εγκλωβισμένους» ιδιοκτήτες, τον Ιούλιο του 2017 η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες ώστε το Κτηματολόγιο να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή το 2015 και να εκδίδει τίτλους ιδιοκτησίας σε «εγκλωβισμένους» αγοραστές με βάση το Νόμο. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρά τις πιο πάνω οδηγίες, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανήκει στο κράτος και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, αρνείται να εφαρμόσει την πιο πάνω οδηγία και φέρει ένσταση στην έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας σε «εγκλωβισμένους» αγοραστές.

Καλούμε την κυβέρνηση να μας απαντήσει κατά τρόπο ξεκάθαρο:

  1. Είναι ή δεν είναι σε ισχύ η οδηγία της νομικής υπηρεσίας για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους καταθέτες;
  2. Στην εν λόγω οδηγία έχουν συμμορφωθεί όλα τα υπουργεία και τμήματα της κυβέρνησης;
  3. Η ένσταση που φέρει ο Συνεργατισμός στη βάση ποιας λογικής στηρίζεται;
  4. Πως σκοπεύει το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να χειριστούν το όλο ζήτημα;

Στην ίδια κατεύθυνση, καλούμε το Συμβούλιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας να μας πει τους λόγους που δεν υλοποιεί την πιο πάνω οδηγία.

Επαναλαμβάνουμε πως η ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας σε «εγκλωβισμένους» αγοραστές με βάση το Νόμο και αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της πιο πάνω οδηγίας.

Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2017

You may also like