ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρέμβαση του Κωστή Ευσταθίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)

ΚΣΣΕ

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μίλησε χθες στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας, για το θέμα του κράτους δικαίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ανάμεσα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) τα οποία χαρακτηρίζονται από την ποικιλομορφία των νομικών τους συστημάτων, επεσήμανε ο κ. Ευσταθίου, εξακολουθεί να υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης και ταυτόχρονα αλληλοαναίρεσης μεταξύ εθνικών και υπερεθνικών προτεραιοτήτων. Εντούτοις, πρόσθεσε, υπάρχει μια ευρεία αποδοχή και ταύτιση των κρατών μελών με τις αξίες και αρχές που διέπουν τον Οργανισμό και που αφορούν στη δημοκρατία, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου. Η προσήλωση σε αυτές τις βασικές αρχές και αξίες αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Οργανισμού, παρά τις ποικίλες προκλήσεις και απειλές που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, οι οποίες διαβρώνουν το κράτος δικαίου.

Είναι σημαντικό, τόνισε ο κ. Ευσταθίου, να τεθούν ξεκάθαρα και αντικειμενικά κριτήρια όσον αφορά στη συμμόρφωση με βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό άλλωστε, επεσήμανε, χαιρετίζουμε το έργο που επιτελούν τα διάφορα συμβουλευτικά όργανα και σώματα του ΣτΕ, ιδιαίτερα την Επιτροπή Βενετίας για συνταγματικά θέματα, την Επιτροπή GRECO για πάταξη της διαφθοράς και το Συμβουλευτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE). Για να μπορούν τα διάφορα αυτά σώματα να ασκήσουν το ρόλο τους αποτελεσματικά, συμπλήρωσε, θα πρέπει να τύχουν της πολιτικής στήριξης των κρατών μελών και να διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να επιτελέσουν το έργο τους.

Ο κατάλογος που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Βενετίας για το κράτος δικαίου, αποτελεί, υπογράμμισε, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά στην αξιολόγηση του κράτους δικαίου. Η χρήση του πιο πάνω καταλόγου θα αποτυπώνει με διαφάνεια και ακρίβεια, το βαθμό, το εύρος και την ποιότητα των συνολικών παραμέτρων που επηρεάζουν το κράτος δικαίου. Πρέπει επίσης, πρόσθεσε ο Κύπριος βουλευτής, να μεριμνούμε ώστε αυτά τα μέτρα να βελτιώνουν πραγματικά την ζωή των πολιτών μας όσον αφορά στην πρόσβαση και απόδοση της δικαιοσύνης.

Συνεχίζοντας, ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι, σε περιπτώσεις υπονόμευσης του κράτους δικαίου, είναι σημαντικό να αξιοποιείται η τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτει το ΣτΕ μέσα από τους διάφορούς μηχανισμούς αξιολόγησης και παρακολούθησης ώστε αυτοί να συνδράμουν θετικά και να βοηθήσουν έμπρακτα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διορθωτικά μέτρα.

Καταλήγοντας, ο κ. Ευσταθίου τόνισε πως το ΣτΕ οφείλει να παραμείνει πιστό στο ρόλο που του έχει ανατεθεί ως προστάτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην επιδεικνύει οποιαδήποτε ανοχή όσον αφορά παρεκκλίσεις από την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου, όπου και όποτε αυτό συμβαίνει.

You may also like