ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όχι σε πρόνοιες λύσης που οδηγούν σε συνομοσπονδία

Νικόλας Λεφτέρης

Του Λευτέρη Ανδρέου, Α΄ Αντιπρόεδρου ΕΔΕΚ

Στην ομοσπονδία ένα κράτος αποτελείται από δύο ή περισσότερες επιμέρους πολιτείες ή κρατίδια, τα οποία έχουν όλα τα συστατικά του κράτους, δηλαδή κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη, αστυνομία, μόνο που δεν έχουν διεθνή προσωπικότητα. Τα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια δεν ασκούν την εξωτερική, τη νομισματική, την αμυντική και το μείζον μέρος της φορολογικής πολιτικής, τομείς που κατά βάση ανήκουν στο κεντρικό κράτος.

Σε όλες τις ομοσπονδίες διασφαλίζονται και δεν τίθενται περιορισμοί στις τρεις (3) βασικές ελευθερίες. Ο κ. Αναστασιάδης όμως, με τη στήριξη των ηγεσιών του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και του κ. Μαλά, αποδέχθηκε να ενταχθούν πρόνοιες λύσης που δεν συναντώνται σε κανενός άλλου είδους ομοσπονδία και προσιδιάζουν σε συνομοσπονδία:

1ον Υφίστανται εσωτερικά σύνορα μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατιδίων.

2ον Ασκούνται από τα ομόσπονδα κρατίδια εξουσίες που σε όλες τις ομοσπονδίες ανήκουν αποκλειστικά στο κεντρικό κράτος π.χ. το δικαίωμα σύναψης διεθνών συμβάσεων οικονομικού κυρίως περιεχομένου με άλλα ξένα κράτη.

3ον Το τεκμήριο αρμοδιότητας ή αλλιώς κατάλοιπο εξουσίας, αντί στο κεντρικό κράτος ανήκει κατά παγκόσμια πρωτοτυπία στα συνιστώντα ομόσπονδα κρατίδια. Δηλαδή όσες εξουσίες δεν αναφέρονται ρητά στο σύνταγμα ότι ανήκουν στο κεντρικό κράτος ή στα ομόσπονδα κρατίδια, τεκμαίρεται ότι θα ανήκουν στα ομόσπονδα κρατίδια.

Αυτό αντιφάσκει με την ιδέα της ενότητας του κράτους και παραπέμπει σε δύο κράτη. (Σχετική πρόνοια υπάρχει στη συμφωνία Αναστασιάδη-Έρογλου της 11ης Φεβρουαρίου του 2014).

4ον Κατά τρόπο που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο προβλέπεται πως το ένα συνιστών κρατίδιο, δεν θα είναι άλλο από το ψευδοκράτος, δηλαδή παραβιάζεται ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ που ρητά ορίζει ότι τα πολεμικά τετελεσμένα δεν δημιουργούν δίκαιο.

5ον Για κάθε ομόσπονδο κρατίδιο διασφαλίζεται εκ των προτέρων εθνοτική πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι καταστρατηγούνται οι τρεις βασικές ελευθερίες (διακίνηση, εγκατάσταση, περιουσία), οι οποίες δεν καταστρατηγούνται σε καμιά ομοσπονδία, με περιορισμένη επιστροφή προσφύγων και περιουσιών.

6ον Το κάθε ομόσπονδο κρατίδιο έχει τη δική του εσωτερική ιθαγένεια και για να την αποκτήσει κανείς πρέπει να αποποιηθεί την ιθαγένεια του άλλου ομόσπονδου κρατιδίου.

Η προτεινόμενη λύση από τους Αναστασιάδη, Μαλά και ηγεσιες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, είναι ξεκάθαρο πως δεν στηρίζεται ούτε στις αρχές των Η.Ε ούτε στο Κοινοτικό Κεκτημένο, δεν απελευθερώνει την Κύπρο και δεν επανενσωματώνει τα κατεχόμενα εδάφη στη Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που επιτυγχάνει είναι να νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της εισβολής και τον διαχωρισμό, με κάποιες μικρές συνοριακές διευθετήσεις ή αναπροσαρμογές. Πολύ χειρότερα με τα όσα έχει αποδεχθεί ο Ν. Αναστασιάδης, θα επιτρέπεται διά μέσου του «Τουρκοκυπριακού Ομόσπονδου κρατιδίου», αλλά και ενός πολυδαίδαλου συστήματος διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία και τα βέτο, να καθίσταται η Τουρκία σε κυρίαρχον στο «βορρά» και συγκυρίαρχο στο «νότο».

Η ΕΔΕΚ και οι δυνάμεις της Αλλαγής που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου έγκαιρα αντελήφθησαν τους κινδύνους που ελλοχεύουν και απέρριψαν τη λύση που προνοεί τα πιο πάνω. Δηλώνουμε ευθαρσώς ΝΑΙ στη λύση. Ψηφίζοντας τον Νικόλα Παπαδόπουλο λέμε ΝΑΙ στη σωστή και λειτουργική λύση, χωρίς διφορούμενα, που να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, τριβές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις και στο τέλος να καταλύει το κράτος και να οδηγεί σε επώδυνο διαζύγιο. Λέμε ΝΑΙ στη λύση που θα μας επανασυνδέει με τους συμπατριώτες μας Τ/Κ, με τους οποίους δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε και που θα μας επιτρέπει να ζούμε μαζί και όχι χωριστά και πλάι-πλάι, όπως επιβάλλεται τώρα.

You may also like