ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης επιβάλλει την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την κατάργηση των εγγυήσεων πριν από την εφαρμογή της όποιας λύσης

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΛΩΖΑΝΗ

Η προκλητική συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου, Τ. Ερντογάν, επαναλαμβάνεται για ακόμα μια φορά μέσα από την εκ νέου αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης και την διασύνδεση των θεμάτων του Αιγαίου, της Κύπρου και της Θράκης. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα τους επεκτατικούς στόχους της Τουρκίας.

Όσοι έχουν ακόμα ψευδαισθήσεις για τη στάση της Τουρκίας και για τις προθέσεις της για «δημοκρατική» επίλυση του Κυπριακού οφείλουν να τις εγκαταλείψουν.

Αυτό που χρειάζεται είναι:

  • σοβαρή και συλλογική αντιμετώπιση των δεδομένων,
  • αξιοποίηση των διαπραγματευτικών μας όπλων και
  • αναβάθμιση του γεωστρατηγικου ρόλου Ελλάδας και Κύπρου.

Η αναξιοπιστία της Τουρκία η οποία επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά δικαιώνει τις Δυνάμεις της Αλλαγής που υποστηρίζουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο και οι οποίες μέσα από τη Νέα Στρατηγική για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη λύση του Κυπριακού αξιοποιούν πλήρως τα πιο πάνω και τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ μίας λύσης που δεν αφήνει εποικοδομητικές ασάφειες που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να τις εκμεταλλευτεί και να αμφισβητήσει την όποια συμφωνία προκύψει. Γι’ αυτό σημειώνουν στο κεφ. 7.1 σελ. 23:

  • Πλήρης και μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε επεμβατικού ή εγγυητικού δικαιώματος τρίτης χώρας που θα αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα της Κυπριακής επικράτειας.
  • Τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν πριν από την παραπομπή της Συμφωνίας λύσης σε δημοψήφισμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τη Συνθήκη Συμμαχίας του 1960.
  • Πλήρης αποχώρηση του συνόλου των κατοχικών στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί πριν την έναρξη εφαρμογής της λύσης.

Την ίδια στιγμή επιθυμούμε να χαιρετίσουμε την για ακόμα μια φορά αναφορά του Έλληνα Προέδρου, Π. Παυλόπουλου, για λύση του Κυπριακού με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτή η δήλωση αποτελεί μια ξεκάθαρη απάντηση σε όσους συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια λύση που θα προνοεί παραμονή κατοχικών στρατευμάτων και εγγυήσεων μετά τη λύση του κυπριακού, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε την Κυπριακή Κυβέρνηση να τείνει ευήκοον ους στις δηλώσεις του Έλληνα Προέδρου, κυρίως όσον αφορά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και όχι την παραμονή τους μετά τη λύση, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί, καθώς επίσης την κατάργηση και όχι την αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγυήσεων.

 

Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2017

You may also like