ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Η σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος όχι μόνο δεν έριξε φως στο ζήτημα της εμπλοκής του ΠτΔ σε σχέση με την ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί, αλλά θόλωσε ακόμη περισσότερο το σκηνικό.

Ερωτήματα που τέθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής δεν απαντήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με την επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα:

α) ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων εντός της περιοχής που χωροθετείται η ανάπτυξη.
β) ποιες αλλαγές (αγοροπωλησίες) υπήρξαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τεμαχίων αυτών τα τελευταία χρόνια.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις Τμήματα και Υπηρεσίες του κράτους καταθέτουν στη Βουλή στοιχεία που τους ζητούνται τα οποία μπορεί να άπτονται δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τη μορφή του εμπιστευτικού εγγράφου. Γιατί δεν μπορούσε να ακολουθηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ίδια διαδικασία;

Επιπρόσθετα, τίθεται το ερώτημα: Θα έπαιρνε μια εταιρεία ένα τέτοιο επιχειρηματικό ρίσκο με αμφίβολη την έγκριση της επένδυσης από τις αρμόδιες αρχές αν δεν υπήρχε η προσωπική άμεση ή έμμεση εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας;

Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2017

You may also like

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ