ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εάν η Κύπρος δεν αξιοποιήσει σύμπτωση συμφερόντων και δεν διεκδικήσει με σοβαρότητα τα δίκαια αιτήματά της, ποτέ δεν πρόκειται να της τα παραχωρήσουν οι υπόλοιποι

Αναστασιαδης Σύνοδος Κορυφής

Αναφορικά με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής σε σχέση με την Τουρκία, για ακόμα μια φορά διαπιστώνεται πως οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκουν το Κυπριακό στις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ. Και αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν τους έχει πείσει για την ανάγκη συμπερίληψης και του Κυπριακού στα κριτήρια που θα καθορίσουν τις σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ.

Κατά την άποψή μας δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά όταν ουσιαστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουδέποτε μέχρι σήμερα διεκδίκησε τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων λόγω της απαράδεκτης τουρκικής συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα:

  • Δεν διεκδίκησε αποτελεσματικά και δεν διασύνδεσε σε καμιά περίπτωση την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ή τις σχέσεις της με την ΕΕ με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανέλαβε το 2005 και αφορούν την Κύπρο.
  • Ποτέ μέχρι στιγμής δεν απαίτησε την μονομερή έστω εκ μέρους της ΕΕ απόσυρσης του απαράδεκτου τουρκικού εγγράφου του Ιουνίου του 2014 περί εκλιπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Μέχρι στιγμής ποτέ δεν υπήρξε μια σταθερή πολιτική αναφορικά με την αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ. Απόδειξη η υπογραφή από πλευράς κυβέρνησης στις 18 Μαρτίου 2016 του προσχέδιου για τελωνειακή αναβάθμιση Τουρκίας – ΕΕ.
  • Ποτέ δεν διεκδίκησε την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για παραβιάσεις συμφωνιών όπως της ΙΙΙ Βιέννης, της παραβίασης χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.ά.
  • Δεν υπήρξε καμία αντίδραση για την ουσιαστική αναβάθμιση από τους θεσμούς της ΕΕ του κατοχικού καθεστώτος.

Είναι προφανές ότι μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος εάν δεν αξιοποιήσει σύμπτωση συμφερόντων και αν δεν διεκδικήσει με σοβαρότητα και σταθερά τα λογικά και δίκαια αιτήματά της, ποτέ δεν πρόκειται να της τα παραχωρήσουν οι υπόλοιποι.

<=

You may also like