Δήλωση Βουλευτή ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, για τη διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η σημερινή συζήτηση του θέματος των προβλημάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία αποδεικνύει την ορθότητα της θέσης του Κ.Σ ΕΔΕΚ που είχε εκφρασθεί στα πλαίσια της ψήφισης των σχετικών κανονισμών.

Η θέση της ΕΔΕΚ ήταν ότι η υιοθέτηση των συγκεκριμένων σωματικών κριτηρίων (BMI) σε συνδυασμό με τη σωματική δοκιμασία θα προκαλούσαν αδικίες και αποκλεισμό από στη διεκδίκηση των θέσεων σε ικανότατους υποψηφίους για μόνο το λόγο ότι αυτοί υστερούν σε άσχετα και δευτερεύοντα κριτήρια βάρους, ύψους και άλλων παραμέτρων.

Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2017

You may also like