ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Σιζόπουλου για Νέα Στρατηγική για την Κυπριακή Δημοκρατία

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΠΙΑΚΟΥ
Η Πενταμερής διάσκεψη στην Ελβετία τόσο τον περασμένο Ιανουάριο και τον Ιούνιο – Ιούλιο στον Κραν Μοντανά, δεν επιβεβαίωσε μόνο την αποτυχία της διαδικασίας αλλά και την αποτυχία της τακτικής η οποία ακολουθήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια.Ως συνέπεια αυτής της τακτικής και χωρίς η Τουρκία να  υποστεί οποιοδήποτε κόστος και να της επιρριφθούν οποιεσδήποτε ευθύνες, κατόρθωσε μέσα από τις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις που έγιναν, να αποκτήσει πρόσθετο πολιτικό κεκτημένο και παράγωγο δίκαιο. Την ίδια στιγμή αναβαθμίζεται το ψευδοκράτος και υποβαθμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Είναι λοιπόν καιρός για αλλαγή και απαλλαγή.

Σήμερα, ο Υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος, και τα κόμματα που στηρίζουν την υποψηφιότητά του, δώσαμε στη δημοσιότητα τη Νέα Στρατηγική και τακτική που προτείνουμε.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην επαναφορά του Κυπριακού στην πραγματική του υφή ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη λύση στο κυπριακό όπου:

  • θα καταργηθούν οι αναχρονιστικές εγγυήσεις,
  • θα αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα και οι έποικοι,
  • θα υπάρχει πλήρης κατοχύρωση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξάρτητα από θρησκευτική ή εθνική προέλευση,
  • καθώς επίσης και η εφαρμογή  του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς παρεκκλίσεις.
Είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε τα πολιτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτουμε.
Είναι η ώρα της απαλλαγής.
Είναι η ώρα της αλλαγής.
Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like