ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Ανπλ. Προέδρου ΕΔΕΚ, Μ. Βασιλειάδου

ΜΕΔ

Προτάσεις της ΕΔΕΚ για μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, κ. Χούρικαν, επιβεβαιώνουν ότι απέτυχε το πρόγραμμα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενών Δανείων.

Ως εκ τούτου επαναφέρουμε τις δύο προτάσεις της ΕΔΕΚ που θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θυμίζουμε πως τις προτάσεις αυτές τις αποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατία καθώς και η πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή πριν από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, αλλά δεν έχουν προωθηθεί λόγω κωλυσιεργίας της κυβέρνησης και των τραπεζών.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών.

Σε ότι αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου, ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία για να καθορισθεί και το ύψος του δανείου.
Δεν μπορεί η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.

Για τους εγγυητές θα πρέπει σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές.

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like