ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε την εξαγγελία δημιουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ)

Νικόλας Παπαδόπουλος

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την εξαγγελία του Νικόλα Παπαδόπουλου και των Δυνάμεων της Αλλαγής για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης για την Υγεία των Πολιτών (ΚΕΥΠ).

Η εν λόγω εξαγγελία βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και εντάσσεται στην αναγκαιότητα υλοποίησης της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας, της άμεσης βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών σε υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και την παροχή ανάλογων ενημερωτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών από το Κράτος.

Η εξαγγελία γίνεται στη βάση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής που εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση, τις απαραίτητες υπηρεσίες και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΚΕΥΠ τα οποία θα λειτουργούν στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Εκτιμούμε πως αυτό είναι ένα καθοριστικό βήμα για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, στοιχείο απαραίτητο για να εξασφαλιστεί με πραγματική επιτυχία το ΓΕΣΥ.

Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2017

You may also like

Μαρίνος Θεοδώρου

ΓΕΣΥ ΨΗΦΙΣΗ