ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επίλυση των προβλημάτων της ειδικής εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη σημερινή επιτροπή Παιδείας κατά την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος για τις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και τις προοπτικές που δημιουργούνται στην ειδική εκπαίδευση αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν αναφορικά με την ειδική εκπαίδευση, όπως:

• η υποστελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ειδική αγωγή (συνοδοί, ψυχολόγοι),
• οι 50 ενστάσεις που εκκρεμούν για εξέταση την ώρα που η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει,
• η μη εξατομικευμένη παρέμβαση για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
• η επαγγελματική κατάρτιση των συνοδών,
• και η γενικότερη αδυναμία του συστήματος να στηρίξει ουσιαστικά τα παιδιά που χρήζουν μιας διαφορετικής από την τυπική εκπαίδευση.

Το αναχρονιστικό σύστημα, οι ελλείψεις στη στελέχωση και κατάρτιση καθώς και η αντιμετώπιση του θέματος ως δευτερευούσης σημασίας, αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα, αδικαιολόγητη για μια κατά τα άλλα προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα.

Ακόμα και ο πρόεδρος της επιτροπής αρνήθηκε να αφήσει το θέμα να αναδειχθεί δεόντως, αποτρέποντας πολλούς από τους προσκεκλημένους να μιλήσουν επί τούτου και περιορίζοντας τη συζήτηση του θέματος στα 20 λεπτά.

Ζητούμε τη συνέχεια της συζήτησης και την τροχοδρόμηση των απαραίτητων ενεργειών προς αναβάθμιση των υπηρεσιών που άπτονται της ειδικής εκπαίδευσης.

Η ΕΔΕΚ δεσμεύεται να επανακαταθέσει σχετικές προτάσεις πάνω στο θέμα αυτό.

Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like

ΕΔΕΚ ΕΥΧΕΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΚ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ